martes, 15 de enero de 2008

TEXTO GRIEGO 15 Y 16


13. Pero el entierro de mi madre fue mi ruina. Allí fue vista por Eratóstenes.

ἐπειδὴ δὲ μοι ἡ μήτηρ ἐτελεύτησε, πάντων τῶν κακῶν ἀποθανοῦσα αἰτία μοι γεγένηται. ἐπ᾽ἐκφορὰν γὰρ αὐτῇ ἀκολουθήσασα ἡ ἐμὴ γυνὴ ὑπὸ τούτου τοῦ ἀνθρώπου ὀφθεῖσα, χρόνῳ (1) διαφθείρεται·


(1) χρόνῳ: Equivale a ὀλίγου χρόνου.

Eratostenes Texto 15


No hay comentarios: